СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Иван Шишманов и българското национално и културно Възраждане: литературен аспект


Автори:
Г. Бушко Лвовския национален университет „Иван Франко“, гр. Лвов, Украйна

Страници: 393-397

Резюме:


The presented article deals with the literary work of the famous Bulgarian scholar Ivan Shishmanov and analyzes his works which were devoted to the problems of the Bulgarian National and cultural Revival.


Ключови думи:

Ivan Shyshmanov, the Bulgarian National and cultural Revival, Paisii Hilendarski, “Istoriya Slavyanobolgarska”, West European Renaissance

Изтегляне


1003 изтегляния от 20.12.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (7) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (21) / Europe  (3) / United States  (165) / Germany  (42) / NA (644) / Macedonia  (3) / Russian Federation  (18) / China  (5) / India  (1) / Sweden  (1) / Bulgaria  (72) / Czech Republic  (1) / Turkey  (3) / Serbia  (1) / Ukraine  (13)