Епохи, 2017 / Том 25 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 246 от 20.12.2017 г.)

Речник на Линеар Б за конструкцията на микенските колесници
Ричърд Янке Спирос Бакас
(изтегляния 737 от 20.12.2017 г.)

Опити за възобновяване на Охридската архиепископия през последната третина на XIX век
Йосиф митрополит Тетовско-Гостиварски
(изтегляния 275 от 20.12.2017 г.)

Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.
Николай Кънев Пламен Павлов Стефан Йорданов
(изтегляния 232 от 20.12.2017 г.)

Какво цели кан Крум с подновяването на договора от 716 година?
Николай Хрисимов
(изтегляния 302 от 20.12.2017 г.)

Цар Самуил в Централна и Южна Гърция
Момчил Младенов
(изтегляния 256 от 20.12.2017 г.)

За чумните епидемии през ранното средновековие
Георги Ковачев
(изтегляния 311 от 20.12.2017 г.)

Хрониката на Зигеберт и сведенията му за българите в периода 680 – 820 г.
Пепа Лунгарова Стоян Михайлов
(изтегляния 361 от 20.12.2017 г.)

Достоверен извор ли са Грамотите на император Василий II
Камен Станев
(изтегляния 337 от 20.12.2017 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 251 от 20.12.2017 г.)