СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2017 / Том 25 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 818 от 20.12.2017 г.)

Речник на Линеар Б за конструкцията на микенските колесници
Ричърд Янке Спирос Бакас

(изтегляния 2315 от 20.12.2017 г.)

Армения между зороастрийския чук и християнската наковалня
Петър Голийски

(изтегляния 1489 от 20.12.2017 г.)

Опити за възобновяване на Охридската архиепископия през последната третина на XIX век
Йосиф митрополит Тетовско-Гостиварски

(изтегляния 833 от 20.12.2017 г.)

Международна научна конференция, посветена на 1300-годишнината от българо-византийския договор от 716 г.
Стефан Йорданов Николай Кънев Пламен Павлов

(изтегляния 843 от 20.12.2017 г.)

Какво цели кан Крум с подновяването на договора от 716 година?
Николай Хрисимов

(изтегляния 1112 от 20.12.2017 г.)

Цар Самуил в Централна и Южна Гърция
Момчил Младенов

(изтегляния 917 от 20.12.2017 г.)

За чумните епидемии през ранното средновековие
Георги Ковачев

(изтегляния 1030 от 20.12.2017 г.)

Хрониката на Зигеберт и сведенията му за българите в периода 680 – 820 г.
Пепа Лунгарова Стоян Михайлов

(изтегляния 1255 от 20.12.2017 г.)

Достоверен извор ли са Грамотите на император Василий II
Камен Станев

(изтегляния 1166 от 20.12.2017 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 769 от 20.12.2017 г.)