СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV – XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и редакция Ст. Първева, О. Тодорова. София: ИК „Гутенберг“, 2016, 731 с.


Автори:
Красимира Мутафова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 492-499

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


985 изтегляния от 20.12.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (22) / Europe  (1) / United States  (160) / Germany  (50) / NA (622) / Russian Federation  (41) / China  (3) / Sweden  (1) / Austria  (1) / Bulgaria  (66) / Ireland  (2) / Turkey  (5) / Ukraine  (5)