СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 273-273

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


428 изтегляния от 29.6.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (348) / Bulgaria  (6) / China  (7) / Europe  (1) / France  (3) / Germany  (11) / Nigeria  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (4) / Sweden  (8) / Ukraine  (3) / United States  (35)