СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 200 от 29.6.2019 г.)

Българският първенец Охтум
Тервел Попов
(изтегляния 321 от 29.6.2019 г.)

Grain Market Integration in the Lower Danube Region (1829–1853)
Cristian Constantin
(изтегляния 198 от 29.6.2019 г.)

Варненската митрополия в историографските проучвания
Иван Тютюнджиев Невян Митев
(изтегляния 221 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ – с четвъртвековен юбилей
Николай Кънев Пламен Павлов Стефан Йорданов
(изтегляния 668 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет
Иван Тютюнджиев Николай Кънев Стефан Йорданов
(изтегляния 160 от 29.6.2019 г.)

Археологията в списание „Епохи“
Борис Борисов
(изтегляния 234 от 29.6.2019 г.)

Византинистиката на страниците на списание „Епохи“
Димитър Димитров
(изтегляния 205 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ и географските науки
Румен Янков
(изтегляния 177 от 29.6.2019 г.)

In memoriam. В памет на Пламен Събев (1960–2019)
Невена Неделчева
(изтегляния 1165 от 29.6.2019 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 199 от 29.6.2019 г.)