СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 131 от 29.6.2019 г.)

Българският първенец Охтум
Тервел Попов
(изтегляния 211 от 29.6.2019 г.)

Grain Market Integration in the Lower Danube Region (1829–1853)
Cristian Constantin
(изтегляния 121 от 29.6.2019 г.)

Варненската митрополия в историографските проучвания
Иван Тютюнджиев Невян Митев
(изтегляния 145 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ – с четвъртвековен юбилей
Николай Кънев Пламен Павлов Стефан Йорданов
(изтегляния 357 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет
Иван Тютюнджиев Николай Кънев Стефан Йорданов
(изтегляния 88 от 29.6.2019 г.)

Археологията в списание „Епохи“
Борис Борисов
(изтегляния 140 от 29.6.2019 г.)

Византинистиката на страниците на списание „Епохи“
Димитър Димитров
(изтегляния 132 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ и географските науки
Румен Янков
(изтегляния 107 от 29.6.2019 г.)

In memoriam. В памет на Пламен Събев (1960–2019)
Невена Неделчева
(изтегляния 1026 от 29.6.2019 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 141 от 29.6.2019 г.)