СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 635 от 29.6.2019 г.)

Българският първенец Охтум
Тервел Попов
DOI: https://doi.org/10.54664/ZEPC1204
(изтегляния 924 от 29.6.2019 г.)

Варненската митрополия в историографските проучвания
Иван Тютюнджиев Невян Митев
DOI: https://doi.org/10.54664/TABN4242
(изтегляния 674 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ – с четвъртвековен юбилей
Стефан Йорданов Николай Кънев Пламен Павлов

(изтегляния 1344 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет
Стефан Йорданов Иван Тютюнджиев Николай Кънев

(изтегляния 554 от 29.6.2019 г.)

Археологията в списание „Епохи“
Борис Борисов

(изтегляния 696 от 29.6.2019 г.)

Византинистиката на страниците на списание „Епохи“
Димитър Димитров

(изтегляния 628 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ и географските науки
Румен Янков

(изтегляния 617 от 29.6.2019 г.)

In memoriam. В памет на Пламен Събев (1960–2019)
Невена Неделчева

(изтегляния 1819 от 29.6.2019 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 634 от 29.6.2019 г.)