СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 119 от 29.6.2019 г.)

Българският първенец Охтум
Тервел Попов
(изтегляния 185 от 29.6.2019 г.)

Grain Market Integration in the Lower Danube Region (1829–1853)
Cristian Constantin
(изтегляния 111 от 29.6.2019 г.)

Варненската митрополия в историографските проучвания
Иван Тютюнджиев Невян Митев
(изтегляния 131 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ – с четвъртвековен юбилей
Николай Кънев Пламен Павлов Стефан Йорданов
(изтегляния 220 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет
Иван Тютюнджиев Николай Кънев Стефан Йорданов
(изтегляния 82 от 29.6.2019 г.)

Археологията в списание „Епохи“
Борис Борисов
(изтегляния 130 от 29.6.2019 г.)

Византинистиката на страниците на списание „Епохи“
Димитър Димитров
(изтегляния 124 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ и географските науки
Румен Янков
(изтегляния 100 от 29.6.2019 г.)

In memoriam. В памет на Пламен Събев (1960–2019)
Невена Неделчева
(изтегляния 963 от 29.6.2019 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 124 от 29.6.2019 г.)