СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 95 от 29.6.2019 г.)

Българският първенец Охтум
Тервел Попов
(изтегляния 147 от 29.6.2019 г.)

Grain Market Integration in the Lower Danube Region (1829–1853)
Cristian Constantin
(изтегляния 80 от 29.6.2019 г.)

Варненската митрополия в историографските проучвания
Иван Тютюнджиев Невян Митев
(изтегляния 99 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ – с четвъртвековен юбилей
Николай Кънев Пламен Павлов Стефан Йорданов
(изтегляния 79 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет
Иван Тютюнджиев Николай Кънев Стефан Йорданов
(изтегляния 59 от 29.6.2019 г.)

Археологията в списание „Епохи“
Борис Борисов
(изтегляния 99 от 29.6.2019 г.)

Византинистиката на страниците на списание „Епохи“
Димитър Димитров
(изтегляния 93 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ и географските науки
Румен Янков
(изтегляния 70 от 29.6.2019 г.)

In memoriam. В памет на Пламен Събев (1960–2019)
Невена Неделчева
(изтегляния 804 от 29.6.2019 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 98 от 29.6.2019 г.)