СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 177 от 29.6.2019 г.)

Българският първенец Охтум
Тервел Попов
(изтегляния 282 от 29.6.2019 г.)

Grain Market Integration in the Lower Danube Region (1829–1853)
Cristian Constantin
(изтегляния 170 от 29.6.2019 г.)

Варненската митрополия в историографските проучвания
Иван Тютюнджиев Невян Митев
(изтегляния 196 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ – с четвъртвековен юбилей
Николай Кънев Пламен Павлов Стефан Йорданов
(изтегляния 508 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ като идеен и организационен стожер на научния живот в Историческия факултет
Иван Тютюнджиев Николай Кънев Стефан Йорданов
(изтегляния 135 от 29.6.2019 г.)

Археологията в списание „Епохи“
Борис Борисов
(изтегляния 206 от 29.6.2019 г.)

Византинистиката на страниците на списание „Епохи“
Димитър Димитров
(изтегляния 184 от 29.6.2019 г.)

Списание „Епохи“ и географските науки
Румен Янков
(изтегляния 152 от 29.6.2019 г.)

In memoriam. В памет на Пламен Събев (1960–2019)
Невена Неделчева
(изтегляния 1134 от 29.6.2019 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 184 от 29.6.2019 г.)