СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2019 / Том 27 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 576 от 23.12.2019 г.)

Мизес и Хайек в МК „Кремиковци“
Пенчо Д. Пенчев
DOI: https://doi.org/10.54664/JSRB5534
(изтегляния 805 от 24.12.2019 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 663 от 24.12.2019 г.)