СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Оксана А. Ручинская. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н.э. – IV в.н.э.). Харьков: Изд. „Майдан“, 2017, 286 с., 123 илл


Автори:
Борис Борисов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 475-480
DOI: https://doi.org/10.54664/AQRT8590

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


573 изтегляния от 24.12.2019 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / United Kingdom  (1) / Europe  (1) / United States  (37) / Germany  (8) / NA (503) / Russian Federation  (5) / China  (1) / Sweden  (3) / Bulgaria  (4) / Poland  (1) / Ukraine  (6)