СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи - Издание на Историческия факултет Том ХХVII (2019). Книжка 2


Автори:
Страници: 283-286

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


86 изтегляния от 23.12.2019 г.