СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец. на: Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916–1917 г. Първа част. Предговор, съставителство и научна редакция Велико Лечев. Велико Търново: Изд. „Фабер“, 2018, 295 с.


Автори:
Милко Палангурски Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 481-485

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


206 изтегляния от 24.12.2019 г.