СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In memoriam. Доцент д-р Алексей Павлович Мартемьянов (08.IV.1956 – 04.V.2019)


Автори:
Иван Тодоров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 489-490

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


148 изтегляния от 24.12.2019 г.