СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Географията на географа. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков.


Автори:
Димитър Симеонов

Страници: 293-294

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


78 изтегляния от 23.12.2019 г.