СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

От Атина на Перикъл до Базилеята на Терес. Доайените на преподаването на Историята на Стария свят и на Историята на българските земи в древността – доц. д-р Стела Монева и доц. д-р Стефан Йорданов – на 65 години.


Автори:
Николай Кънев Надежда Христова

Страници: 295-296

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


71 изтегляния от 23.12.2019 г.