СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Красимира Мутафова. Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от ХV–ХVІІІ век. Второ, основно преработено и допълнено издание. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022. 320 с. ISBN: 978-619-208-292-5


Автори:
Гергана Георгиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 193-195
DOI: https://doi.org/10.54664/SIAQ412

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


155 изтегляния от 27.6.2023 г.