Математика, компютърни науки и образование, 2018 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 116 от 20.11.2018 г.)

За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери
Станимир Железов Станимир Станев Теодор Георгиев
(изтегляния 137 от 20.11.2018 г.)

Characteristics of Hail Dropping Noise in Urban Environment
Ivan Simeonov Ѐva Hajnal
(изтегляния 173 от 20.11.2018 г.)

Expert Knowledge Content Database Design Suggestions from Validation Aspect
Ѐva Hajnal
(изтегляния 155 от 20.11.2018 г.)

Компютърно моделиране на подводен комуникационен канал
Александър Андонов
(изтегляния 114 от 20.11.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 144 от 20.11.2018 г.)

За рецензентите в броя
(изтегляния 123 от 20.11.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 95 от 20.11.2018 г.)