Математика, компютърни науки и образование, 2018 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 91 от 20.11.2018 г.)

За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери
Станимир Железов Станимир Станев Теодор Георгиев
(изтегляния 89 от 20.11.2018 г.)

Characteristics of Hail Dropping Noise in Urban Environment
Ivan Simeonov Ѐva Hajnal
(изтегляния 94 от 20.11.2018 г.)

Expert Knowledge Content Database Design Suggestions from Validation Aspect
Ѐva Hajnal
(изтегляния 77 от 20.11.2018 г.)

Компютърно моделиране на подводен комуникационен канал
Александър Андонов
(изтегляния 87 от 20.11.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 118 от 20.11.2018 г.)

За рецензентите в броя
(изтегляния 96 от 20.11.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 67 от 20.11.2018 г.)