СПИСАНИЕ МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Редакционна колегия

Редакционна колегия на списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal “Mathematics, Computer Science and Education“), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”


Председател:

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


Членове:

Проф. д-р Маргарита Върбанова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Проф. д-р Мирослав Гълъбов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Проф. д-р Георги Георгиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Проф. д-р Милко Такев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Проф. д-р Лъчезар Георгиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Доц. д-р Златко Върбанов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Доц. д-р Марияна Николова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Доц. д-р Живка Радева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 

Адрес

5000 Велико Търново

ул. „Георги Козаров”, № 3

Факултет „Математика и информатика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

e-mail: mcse_journal@uni-vt.bg; mcse_journal@abv.bg