Математика, компютърни науки и образование, 2018 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 105 от 20.11.2018 г.)

За едно приложение за добавена реалност в уеб базирана среда и 2D баркод маркери
Станимир Железов Станимир Станев Теодор Георгиев
(изтегляния 109 от 20.11.2018 г.)

Characteristics of Hail Dropping Noise in Urban Environment
Ivan Simeonov Ѐva Hajnal
(изтегляния 156 от 20.11.2018 г.)

Expert Knowledge Content Database Design Suggestions from Validation Aspect
Ѐva Hajnal
(изтегляния 108 от 20.11.2018 г.)

Компютърно моделиране на подводен комуникационен канал
Александър Андонов
(изтегляния 99 от 20.11.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 130 от 20.11.2018 г.)

За рецензентите в броя
(изтегляния 108 от 20.11.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 79 от 20.11.2018 г.)