СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2018 / Том 15 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 49 от 29.1.2019 г.)

Към речника на фамилните имена в България
Людвиг Селимски
(изтегляния 43 от 29.1.2019 г.)

За имената на дунавските острови
Кирил Цанков
(изтегляния 50 от 29.1.2019 г.)

Чашата-череп на кан Крум
Веселин Бояджиев
(изтегляния 48 от 29.1.2019 г.)

Бележки за името на Пирин планина
Николай Даутов
(изтегляния 48 от 29.1.2019 г.)

Ономастика и нейминг
Йорданка Захариева
(изтегляния 49 от 29.1.2019 г.)

Nazwiska mieszczan ukrainskich w ziemi chełmskiej w XVI wieku
Irena Mytnik
(изтегляния 45 от 29.1.2019 г.)

Jeszcze o wielomotywacyjności nazw własnych (na przykładzie nazwisk Duszyński i Karabasz)
Henryk Duszyński-Karabasz
(изтегляния 69 от 29.1.2019 г.)

Димитър Ралчов в историята на българската ономастика
Димитър Маринов
(изтегляния 56 от 29.1.2019 г.)

Деривати з префіксом *Jьz- у слов’янській антропонімії
Вiктор Шульгач
(изтегляния 40 от 29.1.2019 г.)

Адаптация христианских имена карельским языком
Денис Кузьмин
(изтегляния 38 от 29.1.2019 г.)

Фірмоніми як компонент сучасної мовної картини України (на матеріалі назв м. Дніпра)
Ярослава Рыбалка Олена Степаненко
(изтегляния 52 от 29.1.2019 г.)

Мікротопоніми та живопис: точки дотику
Наталiя Сокил-Клепар
(изтегляния 41 от 29.1.2019 г.)

Ономастикон драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки
Тетяна Крупеньова
(изтегляния 39 от 29.1.2019 г.)

Из опыта лексикографирования поэтонимов
Ксения Федотова
(изтегляния 36 от 29.1.2019 г.)

In Memoriam проф. Александра Васильевна Суперанская (1929 – 2013)
Александр Шапошников
(изтегляния 36 от 29.1.2019 г.)