СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2016 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 106 от 18.10.2017 г.)

Булгаризми. Тезаурус
Тодор Балкански
(изтегляния 127 от 18.10.2017 г.)

ИЗ ЗАГАДКИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАМИЛНИ ИМЕНА
Людвиг Селимски
(изтегляния 132 от 18.10.2017 г.)

TRADITIONAL COMPOUND FEMININE NAMES IN THE SERBIAN ANTHROPONYMY
Anca-Maria Bercaru
(изтегляния 111 от 18.10.2017 г.)

КОННОТАЦИЯ ЛИЧНЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
Татьяна Рацен
(изтегляния 181 от 18.10.2017 г.)

ПЕРИКЪЛ: ИМЕ И ПРОЗВИЩА
Стела Монева
(изтегляния 124 от 18.10.2017 г.)

ANTHROPONYMES D’ORIGINE SLAVE DANS LA LANGUE ROUMAINE. INTERPRÉTATIONS SÉMANTIQUES
Silvia Pitiriciu
(изтегляния 97 от 18.10.2017 г.)

ФАМИЛНИТЕ И УЛИЧНИТЕ ИМЕНА НА ГРАД ТВЪРДИЦА, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
Надежда Гайдаржи-Забунова
(изтегляния 105 от 18.10.2017 г.)

ЖЕНСКОТО ЛИЧНО ИМЕ ЕНГЕЛСИНА В БЪЛГАРСКАТА АНТРОПОНИМИЯ
Пело Михайлов
(изтегляния 115 от 19.10.2017 г.)

ŽIVÉ OSOBNÉ MENÁ V TRIEDE ŽENATÝCH MUŽOV V SÚŠI
Мирослав Казик
(изтегляния 121 от 19.10.2017 г.)

И ВСЕ ПАК: КОЙ Е КЪРДЖАЛИ – „БУЛГАР” ИЛИ СЪРБИН?
Васил Кондов
(изтегляния 110 от 19.10.2017 г.)

LEGENDA TOPONIMICÃ. MECANISMELE CREATIEI
Carmen Banta
(изтегляния 114 от 19.10.2017 г.)

БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМИ В АРАБСКИ РЪКОПИСИ ОТ ФОНДА НА НБКМ
Анка Стоилова
(изтегляния 125 от 19.10.2017 г.)

ЕТНОТОПОНИМИ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРИТЕ КУЧИ/ КУЧАНИ/КОЧАНИ
Маргарита Николова
(изтегляния 119 от 19.10.2017 г.)

ОЙКОНИМЪТ ТЪРГОВИЩЕ В БАЛКАНСКИ КОНТЕКСТ
Кирил Цанков
(изтегляния 99 от 19.10.2017 г.)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИЯ ПРОВИНЦИИ ЕВРОПА. ЭТИМИЛОГИЯ И ТИПОГРАФИЯ
Александр Шапошников
(изтегляния 103 от 19.10.2017 г.)

СПЕЛЕОНИМИЯТА КАТО НЕРАЗРАБОТЕН ДЯЛ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
Марияна Белнейска-Георгиева
(изтегляния 134 от 19.10.2017 г.)

ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА НА НЯКОЛКО ИЗЧЕЗНАЛИ ЕКЛЕЗИОНИМА
Хасан Якуб Хасан
(изтегляния 119 от 19.10.2017 г.)

ZOONIMY W ŚWIETLE AKTU ONIMICZNEGO
Мирослава Свитала-Чеда
(изтегляния 208 от 19.10.2017 г.)

MÓWIENIE O WÙASNYM PAŃSTWIE. POLSKIE I EUROPEJSKIE ETATONIMY– TRADYCJA I ZJAWISKA WSPÓÙCZESNE
Александра Ниевяра
(изтегляния 105 от 19.10.2017 г.)