СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2016 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 154 от 18.10.2017 г.)

Булгаризми. Тезаурус
Тодор Балкански
(изтегляния 189 от 18.10.2017 г.)

Из загадките на българските фамилни имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 205 от 18.10.2017 г.)

Traditional Compound Feminine Names in the Serbian Anthroponymy
Anca-Maria Bercaru
(изтегляния 170 от 18.10.2017 г.)

Коннотация личных имен собственных
Татьяна Рацен
(изтегляния 260 от 18.10.2017 г.)

Перикъл: име и прозвища
Стела Монева
(изтегляния 175 от 18.10.2017 г.)

Anthroponymes d’origine slave dans la langue roumaine. Interprétations sémantiques
Silvia Pitiriciu
(изтегляния 145 от 18.10.2017 г.)

Фамилните и уличните имена на град Твърдица, Република Молдова
Надежда Гайдаржи-Забунова
(изтегляния 151 от 18.10.2017 г.)

Женското лично име Енгелсина в българската антропонимия
Пело Михайлов
(изтегляния 166 от 19.10.2017 г.)

ŽIVÉ OSOBNÉ MENÁ V TRIEDE ŽENATÝCH MUŽOV V SÚŠI
Мирослав Казик
(изтегляния 187 от 19.10.2017 г.)

И все пак: Кой е Кърджали – „булгар” или сърбин?
Васил Кондов
(изтегляния 174 от 19.10.2017 г.)

LEGENDA TOPONIMICÃ. MECANISMELE CREATIEI
Carmen Banta
(изтегляния 171 от 19.10.2017 г.)

БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМИ В АРАБСКИ РЪКОПИСИ ОТ ФОНДА НА НБКМ
Анка Стоилова
(изтегляния 208 от 19.10.2017 г.)

ЕТНОТОПОНИМИ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРИТЕ КУЧИ/ КУЧАНИ/КОЧАНИ
Маргарита Николова
(изтегляния 185 от 19.10.2017 г.)

ОЙКОНИМЪТ ТЪРГОВИЩЕ В БАЛКАНСКИ КОНТЕКСТ
Кирил Цанков
(изтегляния 166 от 19.10.2017 г.)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИЯ ПРОВИНЦИИ ЕВРОПА. ЭТИМИЛОГИЯ И ТИПОГРАФИЯ
Александр Шапошников
(изтегляния 154 от 19.10.2017 г.)

СПЕЛЕОНИМИЯТА КАТО НЕРАЗРАБОТЕН ДЯЛ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
Марияна Белнейска-Георгиева
(изтегляния 193 от 19.10.2017 г.)

За етимологията на няколко изчезнали еклезионима
Хасан Якуб Хасан
(изтегляния 176 от 19.10.2017 г.)

Zoonimy w œwietle aktu onimicznego
Мирослава Свитала-Чеда
(изтегляния 272 от 19.10.2017 г.)

Mówienie o własnym pañstwie. Polskie i europejskie etatonimy – tradycia i zjawiska wspólczesne
Александра Ниевяра
(изтегляния 158 от 19.10.2017 г.)