СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2018 / Том 15 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 12 от 29.1.2019 г.)

Към речника на фамилните имена в България
Людвиг Селимски
(изтегляния 14 от 29.1.2019 г.)

За имената на дунавските острови
Кирил Цанков
(изтегляния 18 от 29.1.2019 г.)

Чашата-череп на кан Крум
Веселин Бояджиев
(изтегляния 11 от 29.1.2019 г.)

Бележки за името на Пирин планина
Николай Даутов
(изтегляния 9 от 29.1.2019 г.)

Ономастика и нейминг
Йорданка Захариева
(изтегляния 19 от 29.1.2019 г.)

Nazwiska mieszczan ukrainskich w ziemi chełmskiej w XVI wieku
Irena Mytnik
(изтегляния 12 от 29.1.2019 г.)

Jeszcze o wielomotywacyjności nazw własnych (na przykładzie nazwisk Duszyński i Karabasz)
Henryk Duszyński-Karabasz
(изтегляния 19 от 29.1.2019 г.)

Димитър Ралчов в историята на българската ономастика
Димитър Маринов
(изтегляния 10 от 29.1.2019 г.)

Деривати з префіксом *Jьz- у слов’янській антропонімії
Вiктор Шульгач
(изтегляния 12 от 29.1.2019 г.)

Адаптация христианских имена карельским языком
Денис Кузьмин
(изтегляния 9 от 29.1.2019 г.)

Фірмоніми як компонент сучасної мовної картини України (на матеріалі назв м. Дніпра)
Ярослава Рыбалка Олена Степаненко
(изтегляния 15 от 29.1.2019 г.)

Мікротопоніми та живопис: точки дотику
Наталiя Сокил-Клепар
(изтегляния 15 от 29.1.2019 г.)

Ономастикон драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки
Тетяна Крупеньова
(изтегляния 9 от 29.1.2019 г.)

Из опыта лексикографирования поэтонимов
Ксения Федотова
(изтегляния 10 от 29.1.2019 г.)

In Memoriam проф. Александра Васильевна Суперанская (1929 – 2013)
Александр Шапошников
(изтегляния 12 от 29.1.2019 г.)