СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2016 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 59 от 18.10.2017 г.)

Булгаризми. Тезаурус
Тодор Балкански
(изтегляния 76 от 18.10.2017 г.)

ИЗ ЗАГАДКИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАМИЛНИ ИМЕНА
Людвиг Селимски
(изтегляния 73 от 18.10.2017 г.)

TRADITIONAL COMPOUND FEMININE NAMES IN THE SERBIAN ANTHROPONYMY
Anca-Maria Bercaru
(изтегляния 75 от 18.10.2017 г.)

КОННОТАЦИЯ ЛИЧНЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
Татьяна Рацен
(изтегляния 74 от 18.10.2017 г.)

ПЕРИКЪЛ: ИМЕ И ПРОЗВИЩА
Стела Монева
(изтегляния 81 от 18.10.2017 г.)

ANTHROPONYMES D’ORIGINE SLAVE DANS LA LANGUE ROUMAINE. INTERPRÉTATIONS SÉMANTIQUES
Silvia Pitiriciu
(изтегляния 51 от 18.10.2017 г.)

ФАМИЛНИТЕ И УЛИЧНИТЕ ИМЕНА НА ГРАД ТВЪРДИЦА, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
Надежда Гайдаржи-Забунова
(изтегляния 65 от 18.10.2017 г.)

ЖЕНСКОТО ЛИЧНО ИМЕ ЕНГЕЛСИНА В БЪЛГАРСКАТА АНТРОПОНИМИЯ
Пело Михайлов
(изтегляния 72 от 19.10.2017 г.)

ŽIVÉ OSOBNÉ MENÁ V TRIEDE ŽENATÝCH MUŽOV V SÚŠI
Мирослав Казик
(изтегляния 79 от 19.10.2017 г.)

И ВСЕ ПАК: КОЙ Е КЪРДЖАЛИ – „БУЛГАР” ИЛИ СЪРБИН?
Васил Кондов
(изтегляния 64 от 19.10.2017 г.)

LEGENDA TOPONIMICÃ. MECANISMELE CREATIEI
Carmen Banta
(изтегляния 69 от 19.10.2017 г.)

БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМИ В АРАБСКИ РЪКОПИСИ ОТ ФОНДА НА НБКМ
Анка Стоилова
(изтегляния 73 от 19.10.2017 г.)

ЕТНОТОПОНИМИ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРИТЕ КУЧИ/ КУЧАНИ/КОЧАНИ
Маргарита Николова
(изтегляния 76 от 19.10.2017 г.)

ОЙКОНИМЪТ ТЪРГОВИЩЕ В БАЛКАНСКИ КОНТЕКСТ
Кирил Цанков
(изтегляния 54 от 19.10.2017 г.)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИЯ ПРОВИНЦИИ ЕВРОПА. ЭТИМИЛОГИЯ И ТИПОГРАФИЯ
Александр Шапошников
(изтегляния 61 от 19.10.2017 г.)

СПЕЛЕОНИМИЯТА КАТО НЕРАЗРАБОТЕН ДЯЛ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
Марияна Белнейска-Георгиева
(изтегляния 75 от 19.10.2017 г.)

ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА НА НЯКОЛКО ИЗЧЕЗНАЛИ ЕКЛЕЗИОНИМА
Хасан Якуб Хасан
(изтегляния 63 от 19.10.2017 г.)

ZOONIMY W ŚWIETLE AKTU ONIMICZNEGO
Мирослава Свитала-Чеда
(изтегляния 160 от 19.10.2017 г.)

MÓWIENIE O WÙASNYM PAŃSTWIE. POLSKIE I EUROPEJSKIE ETATONIMY– TRADYCJA I ZJAWISKA WSPÓÙCZESNE
Александра Ниевяра
(изтегляния 60 от 19.10.2017 г.)