Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2010 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 175 от 14.6.2021 г.)

Аналогията в разговорната реч
Тодор Бояджиев

(изтегляния 224 от 14.6.2021 г.)

Между писмената и устната комуникаци
Стоян Буров Пенка Пехливанова

(изтегляния 191 от 14.6.2021 г.)

Българската разговорна реч и чужденецът
Искра Ликоманова

(изтегляния 165 от 14.6.2021 г.)

Речта на футболния коментатор
Владимир Досев

(изтегляния 244 от 14.6.2021 г.)

Стратегии за кооперативност в диалога
Андреана Ефтимова

(изтегляния 191 от 14.6.2021 г.)

Рекламата като източник на фразеологи
Валентина Бонджолова

(изтегляния 178 от 14.6.2021 г.)

Тенденции в съвременната детска реч
Диляна Денчева

(изтегляния 143 от 14.6.2021 г.)

Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч
Мария Илиева

(изтегляния 156 от 14.6.2021 г.)

Количествен анализ на няколко маркера от билингвална ре
Владислав Маринов

(изтегляния 151 от 14.6.2021 г.)

Къде да те карам? (българо-сръбски разговорни паралели)
Ценка Иванова

(изтегляния 171 от 14.6.2021 г.)