Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2013 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 222 от 29.10.2020 г.)

Мовний портрет особистості: історичний i соціолінгвістичний аспекти
Екатерина Д. Глуховцева

(изтегляния 270 от 29.10.2020 г.)

Разговорните та и па в художествения текст
Верка Сашева

(изтегляния 235 от 29.10.2020 г.)

За разговорните маркери и устната комуникация
Йовка Тишева

(изтегляния 270 от 29.10.2020 г.)

Verbes populaires et familiers en Roumain
Dragoş Vlad Topală

(изтегляния 242 от 30.10.2020 г.)

Иронията като ехо
Яна Сивилова

(изтегляния 204 от 30.10.2020 г.)

Прагматични функции на модалните наречия в разговорната реч
Десислава Тодорова

(изтегляния 219 от 30.10.2020 г.)

За един вид тавтология в устната реч
Пенка Пехливанова

(изтегляния 237 от 30.10.2020 г.)

Истина и лъжа в категориите на комичното като речеви актове
Димитрина Хамзе

(изтегляния 267 от 30.10.2020 г.)

Выражение неуверенности в русском и болгарском дискурсах
Христина Дамянова

(изтегляния 228 от 30.10.2020 г.)

Устната реч в литературния урок
Вергиния Колева

(изтегляния 185 от 30.10.2020 г.)

Wybrane formy honoryfikatywne w jêzyku polskim i bułgarskim
Йоанна Млечко

(изтегляния 239 от 30.10.2020 г.)

Участници в конференцията

(изтегляния 208 от 30.10.2020 г.)