“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

, 2010 / Volume 8 / Issue 1

Journal Articles

Contents

(downloads 339 since 6/14/2021)

Аналогията в разговорната реч
Todor Boyadzjiev

(downloads 536 since 6/14/2021)

Между писмената и устната комуникаци
Stoyan Burov Penka Pehlivanova

(downloads 502 since 6/14/2021)

Речта на футболния коментатор
Vladimir Dosev

(downloads 562 since 6/14/2021)

Стратегии за кооперативност в диалога
Andreana Eftimova

(downloads 391 since 6/14/2021)

Рекламата като източник на фразеологи
Valentina Bondzholova

(downloads 410 since 6/14/2021)

Тенденции в съвременната детска реч
Dilyana Dencheva

(downloads 310 since 6/14/2021)

  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024