СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 142 от 12.1.2018 г.)

Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика
Живка Колева-Златева
(изтегляния 808 от 12.1.2018 г.)

Словото на Димитър Димов
Руси Русев
(изтегляния 482 от 12.1.2018 г.)

Сложни прилагателни имена в съртския говор
Кармен Смедовска Славка Керемидчиева
(изтегляния 199 от 12.1.2018 г.)

Към ойконимията на град Видин
Тодор Балкански
(изтегляния 259 от 12.1.2018 г.)

Типологията на стихотворните системи
Илия Пачев
(изтегляния 886 от 12.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 191 от 12.1.2018 г.)

Хроника
(изтегляния 149 от 12.1.2018 г.)

Годишнини
(изтегляния 151 от 12.1.2018 г.)