СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 527 от 12.1.2018 г.)

Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика
Живка Колева-Златева

(изтегляния 2100 от 12.1.2018 г.)

Словото на Димитър Димов
Руси Русев

(изтегляния 1476 от 12.1.2018 г.)

Сложни прилагателни имена в съртския говор
Славка Керемидчиева Кармен Смедовска

(изтегляния 700 от 12.1.2018 г.)

Към ойконимията на град Видин
Тодор Балкански

(изтегляния 1045 от 12.1.2018 г.)

Типологията на стихотворните системи
Илия Пачев

(изтегляния 1775 от 12.1.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 592 от 12.1.2018 г.)

Хроника

(изтегляния 542 от 12.1.2018 г.)

Годишнини

(изтегляния 628 от 12.1.2018 г.)