СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 138 от 12.1.2018 г.)

Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика
Живка Колева-Златева
(изтегляния 717 от 12.1.2018 г.)

Словото на Димитър Димов
Руси Русев
(изтегляния 366 от 12.1.2018 г.)

Сложни прилагателни имена в съртския говор
Кармен Смедовска Славка Керемидчиева
(изтегляния 188 от 12.1.2018 г.)

Към ойконимията на град Видин
Тодор Балкански
(изтегляния 235 от 12.1.2018 г.)

Типологията на стихотворните системи
Илия Пачев
(изтегляния 786 от 12.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 187 от 12.1.2018 г.)

Хроника
(изтегляния 144 от 12.1.2018 г.)

Годишнини
(изтегляния 146 от 12.1.2018 г.)