СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 135 от 12.1.2018 г.)

Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика
Живка Колева-Златева
(изтегляния 691 от 12.1.2018 г.)

Словото на Димитър Димов
Руси Русев
(изтегляния 320 от 12.1.2018 г.)

Сложни прилагателни имена в съртския говор
Кармен Смедовска Славка Керемидчиева
(изтегляния 183 от 12.1.2018 г.)

Към ойконимията на град Видин
Тодор Балкански
(изтегляния 217 от 12.1.2018 г.)

Типологията на стихотворните системи
Илия Пачев
(изтегляния 726 от 12.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 182 от 12.1.2018 г.)

Хроника
(изтегляния 140 от 12.1.2018 г.)

Годишнини
(изтегляния 141 от 12.1.2018 г.)