СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 167 от 12.1.2018 г.)

Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика
Живка Колева-Златева
(изтегляния 907 от 12.1.2018 г.)

Словото на Димитър Димов
Руси Русев
(изтегляния 570 от 12.1.2018 г.)

Сложни прилагателни имена в съртския говор
Кармен Смедовска Славка Керемидчиева
(изтегляния 230 от 12.1.2018 г.)

Към ойконимията на град Видин
Тодор Балкански
(изтегляния 318 от 12.1.2018 г.)

Типологията на стихотворните системи
Илия Пачев
(изтегляния 988 от 12.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 219 от 12.1.2018 г.)

Хроника
(изтегляния 177 от 12.1.2018 г.)

Годишнини
(изтегляния 185 от 12.1.2018 г.)