СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 129 от 12.1.2018 г.)

Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика
Живка Колева-Златева
(изтегляния 636 от 12.1.2018 г.)

Словото на Димитър Димов
Руси Русев
(изтегляния 304 от 12.1.2018 г.)

Сложни прилагателни имена в съртския говор
Кармен Смедовска Славка Керемидчиева
(изтегляния 173 от 12.1.2018 г.)

Към ойконимията на град Видин
Тодор Балкански
(изтегляния 181 от 12.1.2018 г.)

Типологията на стихотворните системи
Илия Пачев
(изтегляния 370 от 12.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 174 от 12.1.2018 г.)

Хроника
(изтегляния 133 от 12.1.2018 г.)

Годишнини
(изтегляния 133 от 12.1.2018 г.)