СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Типологията на стихотворните системи


Автори:
Илия Пачев

Страници: 80-87

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1005 изтегляния от 12.1.2018 г.