СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Детската реч и еволюцията на лексикалната семантика в езика


Автори:
Живка Колева-Златева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 3-11

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


937 изтегляния от 12.1.2018 г.