СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Соцреализмът - свръхнормативна естетика или "организирано опростяване на културата"?


Автори:
Георги Гърдев

Страници: 30-42

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


200 изтегляния от 12.1.2018 г.