СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Соцреализмът - свръхнормативна естетика или "организирано опростяване на културата"?


Автори:
Георги Гърдев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


156 изтегляния от 12.1.2018 г.