СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стихосбирки-песнопойки... (Към въпроса за рецепцията на жанровете през 70-те години на XIX век)


Автори:
Сава Василев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


168 изтегляния от 12.1.2018 г.