СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сложни прилагателни имена в съртския говор


Автори:
Кармен Смедовска Славка Керемидчиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


172 изтегляния от 12.1.2018 г.