СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сложни прилагателни имена в съртския говор


Автори:
Кармен Смедовска
Славка Керемидчиева

Страници: 71-74

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


241 изтегляния от 12.1.2018 г.