СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Информатиката и лингвистиката във взаимодействие


Автори:
Гинка Димитрова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


140 изтегляния от 12.1.2018 г.