СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Географски измерения в развитието на българската книга по света


Автори:
Георги Николов

Страници: 100-104

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


187 изтегляния от 12.1.2018 г.