СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишнина: Доцент д-р Светлана Жановна Пенева на 60 години


Автори:
Гочо Гочев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Юлия Коева

Страници: 105-106

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


230 изтегляния от 12.1.2018 г.