СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Нова антология на възрожденската поезия


Автори:
Пирин Бояджиев

Страници: 110-112

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


143 изтегляния от 2.4.2019 г.