СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на синтаксиса - незаета синтактична позиция, граматична елипса, асиметрия


Автори:
Мариана Георгиева БАН, София, България

Страници: 16-26

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


314 изтегляния от 12.1.2018 г.