СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 602 от 12.1.2018 г.)

Драматизмът в "Рамаданбегови сараи" от Антон Страшимиров
Румяна Лебедова

(изтегляния 823 от 12.1.2018 г.)

Хроника: Петнадесети славистични разговори
Живка Колева-Златева

(изтегляния 545 от 2.4.2019 г.)