СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Синтактична среда на българските обособени деепричастни конструкции и на обстоятелствените -ing причастни конструкции в английски


Автори:
Гинка Пенакова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 92-99

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


321 изтегляния от 12.1.2018 г.