СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Нова руска терминологична поредица ("Терминоведение")


Автори:
Мария Попова

Страници: 105-112

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


184 изтегляния от 12.1.2018 г.