СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Стихотворният превод от лингвистично и поетическо гледище


Автори:
Красимир Петров

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


45 изтегляния от 2.4.2019 г.