СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Четвърта научна сесия по проблемите на българската разговорна реч


Автори:
Бистра Милчева

Страници: 119-122

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


69 изтегляния от 2.4.2019 г.