СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Петнадесети славистични разговори


Автори:
Живка Колева-Златева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 123-125

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


78 изтегляния от 2.4.2019 г.