СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българските форми за повелително и условно наклонение - минало, настояще и бъдеще


Автори:
Иван Харалампиев

Страници: 3-11

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1081 изтегляния от 12.1.2018 г.