СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспекти на антонимните взаимовръзки между постоянните сравнения от старобългарски и староруски език (XI–XIV в.)


Автори:
Светлозар Влайков

Страници: 12-22

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


199 изтегляния от 12.1.2018 г.