СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езиковата метафора - проблеми и възможности (Продъ;жение от бр. 1, 1996)


Автори:
Анастасия Петрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 23-37

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


198 изтегляния от 12.1.2018 г.