СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Субстантивното словообразуване като фактор на морфемното мотивиране и идиоматичност на основите


Автори:
Драгомир Атанасов

Страници: 38-48

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


392 изтегляния от 12.1.2018 г.