СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Опит за "акмеистичен" прочит на ранната М. Цветаева ("Юношески стихове")


Автори:
Мариана Шопова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


140 изтегляния от 12.1.2018 г.