СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 216 от 12.1.2018 г.)

Към характеристиката на перифразата
Христина Станева
(изтегляния 248 от 12.1.2018 г.)

Посоки на промените в поезията между две епохи (1878–1906)
Славчо Иванов
(изтегляния 209 от 12.1.2018 г.)

Мигът - проектирана вечност ("Ако можеха да говорят")
Албена Баева
(изтегляния 393 от 12.1.2018 г.)

Под лупата на езиковеда
(изтегляния 438 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Живот и дейност на проф. Галина Тагамлицка
Русин Русинов
(изтегляния 240 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Професор Георги Германов на 70 години
Радка Кърпачева
(изтегляния 289 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Доц. д-р Диана Дамянова-Долмова на 60 години
Гочо Гочев Юлия Коева
(изтегляния 115 от 16.3.2019 г.)

Хроника: Научна изява в памет на изтъкнат учен
Пенка Радева
(изтегляния 128 от 16.3.2019 г.)

Хроника: Почит към народния светец Йоан Рилски
Тодор Моллов
(изтегляния 115 от 16.3.2019 г.)

Хроника: Вислава Шимборска
Мира Костова
(изтегляния 107 от 16.3.2019 г.)