СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1996 / Том 10 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 626 от 12.1.2018 г.)

Към характеристиката на перифразата
Христина Станева

(изтегляния 866 от 12.1.2018 г.)

Посоки на промените в поезията между две епохи (1878–1906)
Славчо Иванов

(изтегляния 645 от 12.1.2018 г.)

Мигът - проектирана вечност ("Ако можеха да говорят")
Албена Баева

(изтегляния 959 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Живот и дейност на проф. Галина Тагамлицка
Русин Русинов

(изтегляния 874 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Професор Георги Германов на 70 години
Радка Кърпачева

(изтегляния 886 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Доц. д-р Диана Дамянова-Долмова на 60 години
Гочо Гочев Юлия Коева

(изтегляния 1601 от 16.3.2019 г.)

Хроника: Научна изява в памет на изтъкнат учен
Пенка Радева

(изтегляния 519 от 16.3.2019 г.)

Хроника: Почит към народния светец Йоан Рилски
Тодор Моллов

(изтегляния 488 от 16.3.2019 г.)

Хроника: Вислава Шимборска
Мира Костова

(изтегляния 485 от 16.3.2019 г.)