СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Два ценни приноса към проблематиката на Търновската книжовна школа


Автори:
Ангел Давидов

Страници: 88-97

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


475 изтегляния от 12.1.2018 г.