СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишнина: Доц. д-р Диана Дамянова-Долмова на 60 години


Автори:
Гочо Гочев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Юлия Коева

Страници: 115-116

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


129 изтегляния от 16.3.2019 г.