СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Научна изява в памет на изтъкнат учен


Автори:
Пенка Радева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 117-118

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


134 изтегляния от 16.3.2019 г.