СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Модалната система на българския глагол - структура и принципи на организацията


Автори:
Румяна Иванова

Страници: 25-31

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1236 изтегляния от 12.1.2018 г.