СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Посоки на промените в поезията между две епохи (1878–1906)


Автори:
Славчо Иванов

Страници: 32-47

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 12.1.2018 г.