СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За стратeгията на шока като стратегия на въздействието в романа на Кристин Хемерехтс "Широки бедра"


Автори:
Багрелия Борисова

Страници: 59-69

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


239 изтегляния от 12.1.2018 г.