За стратгията на шока като стратегия на въздействието в романа на Кристин Хемерехтс "Широки бедра"


Багрелия Борисова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


131 изтегляния от 12.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States